Malzeme Desteği Sağlayan Girişimler

İhtiyaç Haritası

Sitede yer alan açıklama: İhtiyaç Haritası’nın amacı Türkiye’de kent ve mahalle temelinde ihtiyaçların vatandaş katılımı ile sistematik bir şekilde öğrenilmesi, harita tabanlı olarak toplanması ve bu ihtiyaçların gerekli kurum/kuruluş veya özel kişiler tarafından karşılanmasının kolaylaştırılması için bir sistem oluşturmaktır. Ayrıca, sadece ihtiyaç sahiplerinin değil, farklı konularda destek vermek isteyen kişi veya kurumaların da desteklerini yine harita tabanlı olarak girebildiği ve ihtiyacı olanların bu desteklerden yararlanabildiği dijital bir platformdur. İhtiyaçların karşılanması sürecinde Türkiye’nin dört bir yanından gönüllüler ile çalışıyoruz. İhtiyaçların karşılanmasında gönüllüler de site üzerinden başvuru yapabiliyor. www.ihtiyacharitasi.org sitesi üzerinden yapılan çalışmalarda hiçbir şekilde nakit akışı yapılmamaktadır.

https://ihtiyacharitasi.org/

https://www.facebook.com/ihtiyacharitasi/

https://twitter.com/ihtiyacharitasi

https://www.instagram.com/ihtiyacharitasiofficial/

Kardeş Okullar

http://www.kardesokullar.com/

https://www.facebook.com/kardesokullar/

https://twitter.com/kardesokullar

İLKYAR

http://www.ilkyar.org.tr/

Köy Okulları Yardımlaşma Platformu

https://www.facebook.com/esder02/

Köy Okulları Destek Ekibi

https://www.facebook.com/KoyDestek/

Köy Okulu Öğretmen ve Öğrencileri Yardım Platformu

https://www.facebook.com/Köy-Okulu-Öğretmen-ve-Öğrencileri-Yardım-Platformu-342756562739845/

Bir Silgi Bir Kalem

http://www.birsilgibirkalem.org/;

https://www.facebook.com/BirSilgiBirKalem/

https://twitter.com/1silgi1kalem

https://www.instagram.com/birsilgibirkalem/

Bir Çocuk Bir Umut

http://www.bircocukbirumut.com/

https://www.facebook.com/bircocukbirumut

https://twitter.com/1cocuk1umut

https://www.instagram.com/bircocukbirumut/

Yarına Umut Ol

http://yarinaumutol.com/

https://www.facebook.com/yarinaumutol/

https://twitter.com/yarinaumutol

https://www.instagram.com/yarinaumutol/

Köy Okulları Yardım Projesi

www.koyokullariyardimprojesi.org/

https://www.facebook.com/koyokullariyardimprojesi1/

www.instagram.com/koyokullariyardimprojesi

Mutlu Ol Yeter

http://www.mutluolyeter.com/

https://www.facebook.com/mutluolyetercom/

Bir Kitap Bir Gelecek

https://www.facebook.com/1kitap1gelecek/